Kontakt

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kazimierowie wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr

KRS: 0000270560,
kapitał zakładowy 2.450.000,00 zł
NIP 822 221 43 32 | Regon 140796944
Dane kontaktowe
Tel: +48 22 783 6 783
info@mbmkebab.pl


Dział Handlowy
handel@mbmkebab.pl
Kazimierów, ul. Zastawie 19, 05-074 Halinów


Czynne
poniedziałek - piątek: 7.00-16.00
sobota: 7.00-14.00


Bank
Bank Spółdzielczy Halinów
PL 89 8019 0000 2001 0200 9278 0001